Passionerad golffantast

Stefan Åkfors Varbergs GolfakademiJag heter Stefan Åkfors och driver Varbergs Golfakademi.

Större delen av mitt  liv har ägnats åt golf. Det gröna kortet tog jag som sjuåring och mina ungdomsår präglades av träning och tävling på diverse tourer.

Det har tillsammans med allehanda utbildningar gett mig värdefulla insikter och en stabil grund att stå på som instruktör och inspiratör. Jag tycker det är inspirerande att ge spelare en hjälpande hand på vägen mot förståelse och förbättring.

Golftränarutbildningen påbörjades 2009 och slutfördes tre år senare med ett examensarbete, vilket utmynnade i ett arbetsmaterial för juniorverksamheter som används i
flera klubbar runt om i Sverige.

Läs mer om mina utbildningar och tidigare uppdrag


 

© 2018 Varbergs Golfakademi AB